Svenska Akademiens Nordiska Pris

Svenska Akademiens nordiska pris (”lilla Nobel-priset”) är ett pris som instiftades i samband med Svenska Akademiens 200-årsjubileum 1986 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, utdelas till mottagare i något av de nordiska länderna, som har gjort betydelsefulla insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden. Prisbeloppet är 400.000 kronor (2015).

 • 2020 – Rosa Liksom, Finland
 • 2019 – Karl Ove Knausgård, Norge
 • 2018 – Agneta Pleijel, Sverige
 • 2017 – Dag Solstad, Norge
 • 2016 – Monika Fagerholm, Finland
 • 2015 – Thomas Bredsdorff, Danmark
 • 2014 – Lars Gustafsson, Sverige
 • 2013 – Sofi Oksanen, Finland
 • 2012 – Einar Már Guðmundsson, Island
 • 2011 – Ernst Håkon Jahr, Norge
 • 2010 – Per Olov Enquist, Sverige
 • 2009 – Kjell Askildsen, Norge
 • 2008 – Sven-Eric Liedman, Sverige
 • 2007 – Jon Fosse, Norge
 • 2006 – Pia Tafdrup, Danmark
 • 2005 – Göran Sonnevi, Sverige
 • 2004 – Guðbergur Bergsson, Island
 • 2003 – Lars Norén, Sverige
 • 2002 – Torben Brostrøm, Danmark
 • 2001 – Willy Kyrklund, Sverige
 • 2000 – Lars Huldén, Finland
 • 1999 – Klaus Rifbjerg, Danmark
 • 1998 – Lars Forssell, Sverige
 • 1997 – Bo Carpelan, Finland
 • 1996 – Arne Næss, Norge
 • 1995 – Lars Ahlin, Sverige
 • 1994 – Inger Christensen, Danmark
 • 1993 – Paavo Haavikko, Finland
 • 1992 – Thor Vilhjálmsson, Island
 • 1991 – Tomas Tranströmer Sverige
 • 1990 – Henrik Nordbrandt, Danmark
 • 1989 – Rolf Jacobsen, Norge
 • 1988 – Nils Erik Enkvist, Finland
 • 1987 – William Heinesen, Färöarna
 • 1986 – Villy Sørensen, Danmark

Kellgrenpriset

Kellgrenpriset är ett svenskt litteraturpris på 200 000 kronor (2015). Priset som är uppkallat efter skalden och publicisten Johan Henric Kellgren instiftades 1979 och utdelas årligen av Svenska Akademien. Det utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond och utdelas ”för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde utan avseende på om mottagaren är eller icke är ledamot av Akademien.”

 • 2019 – Fredric Bedoire
 • 2018 – Ulf Peter Hallberg
 • 2017 – Johan Svedjedal
 • 2016 – Eva Österberg
 • 2015 – Cecilia Lindqvist
 • 2014 – Matti Klinge
 • 2013 – Maciej Zaremba
 • 2012 – Agneta Pleijel
 • 2011 – Aris Fioretos
 • 2010 – Jan Stolpe
 • 2009 – Bengt Emil Johnson
 • 2008 – Ingvar Björkeson
 • 2007 – Harry Järv
 • 2006 – Anders Piltz
 • 2005 – Yvonne Hirdman
 • 2004 – Anders Bodegård
 • 2003 – Thomas von Vegesack
 • 2002 – Sven-Eric Liedman
 • 2001 – Göran Malmqvist
 • 2000 – Sven Lindqvist
 • 1999 – Torsten Ekbom
 • 1998 – Kjell Espmark
 • 1997 – Johan Asplund
 • 1996 – Stig Claesson
 • 1995 – Inge Jonsson
 • 1994 – Johannes Edfelt
 • 1993 – Torgny T:son Segerstedt
 • 1992 – Sune Örnberg
 • 1991 – Birgitta Trotzig
 • 1990 – P C Jersild
 • 1989 – Sven Delblanc
 • 1988 – Knut Ahnlund
 • 1987 – Ulf Linde
 • 1986 – Lars Gyllensten
 • 1985 – Lars Norén
 • 1984 – Kerstin Ekman
 • 1983 – Johannes Edfelt
 • 1982 – Gunnel Ahlin, Lars Ahlin
 • 1981 – Tomas Tranströmer
 • 1980 – Sven Barthel
 • 1979 – Karl Vennberg

 

Karin Gierows Pris

Karin Gierows pris instiftades 1976 och utdelas av Svenska Akademien. Medlen utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond och skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Prisbeloppet är 160.000 (2 x 80 000 kronor) (2016).

 • 2020 – Wilhelm Agrell och Pia Ingström
 • 2019 – Mohammad Fazlhashemi och Åsa Wikforss
 • 2018 – Pekka Särkiniemi och Ann Victorin
 • 2017 – Ulf Danielsson och Kristoffer Leandoer
 • 2016 – Anna-Lena Laurén och Carl Rudbeck
 • 2015 – Lars Melin och Jayne Svenungsson
 • 2014 – Arne Ruth och Mats Dahlberg
 • 2013 – Marcia Sá Cavalcante Schuback och Ingemar Fasth
 • 2012 – Göran Eriksson och Janken Myrdal
 • 2011 – Ulrika Knutson och Tore Abrahamsson
 • 2010 – Birgitta Wallin och Ola Sigurdson
 • 2009 – Styrbjörn Gustafsson och Inger Schuberth
 • 2008 – Håkan Arvidsson och Björn Sandmark
 • 2007 – Jan Ling och MarieLouise Samuelsson
 • 2006 – Jonas Ellerström och Marita Jonsson
 • 2005 – Astley Nyhlén
 • 2004 – Karin Johannisson

 

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. Belopp 40.000 kronor

 • 2020 – Björn Sundberg
 • 2019 – Elisabeth Friis
 • 2018 – Niclas Johansson
 • 2017 – Per Arne Tjäder
 • 2016 – Christina Svensson
 • 2015 – Magnus Bergh
 • 2014 – Claes Ahlund
 • 2013 – Lars Burman
 • 2012 – Ola Holmgren
 • 2011 – Carin Franzén
 • 2010 – Anders Pettersson
 • 2009 – Sara Danius
 • 2008 – Christina Sjöblad
 • 2007 – Krzystof Bak
 • 2006 – Ingmar Stenroth
 • 2005 – Germund Michanek
 • 2004 – Hans-Göran Ekman
 • 2003 – Tomas Forser
 • 2002 – Ulrika Knutson
« Index