I april 1956 kunde en plan för ombyggnad i två etapper läggas fram för regeringen. Efter smärre justeringar påbörjades den första etappen strax därefter. När Dramatenbyggnaden firade sin 50-åriga tillvaro i februari 1958 befann sig dess inre i stark förvandling. Arkitekten Richard Säfström hade med en liten stab flyttat in i ett kontor i själva teatern för att på platsen successivt leda arbetet och göra upp de hundratals nödvändiga arbetsritningarna. Den andra, mer genomgripande, ombyggnadsperioden inleddes i och med att allt spel på Stora scenen upphörde 30 maj samma år.

För att kompensera bortfallet av den centrala spelplatsen hade Dramaten fr.o.m. 1 juli 1957 övertagit samtliga aktier i Alléteatern vid Narvavägen. Här uppförde man mer eller mindre regelbundet från hösten 1957 till våren 1962 en rad pjäser vid sidan av repertoaren på Lilla scenen, där verksamheten pågick utan avbrott. Allt syntes alltså flyta programenligt, även om processen visade sig bli oväntat tidskrävande och därigenom verkade slitsam för Dramatens hela personal. De friktioner som uppstod resulterade dock inte i några dramatiska utspel förrän det stora färgkriget bröt ut. Dramaten skakades då i sina grundvalar. Skulle den renoverade salongen stämmas i blått och grått och ha ”en van Gogh-gul ridå”, eller skulle den få behålla den röda färg den haft sedan ombyggnaden 1935? ”Blå färg attentat mot teatern” löd en rubrik i en stockholmstidning. En annan förkunnade att ”rött i salongen glöder som svar till scenens eld”, medan en tredje framhävde att ”husarblått isar ner artisten och dampubliken”. Tumultet bröt ut i oktober 1959 då 011e Nyman, professor vid Konsthögskolan, inför press och personal framlagt ett förslag att man skulle återgå ”till den blå skala som ursprungligen dominerade salongen” fast i en något mörkare ton. För honom som arkitekt stod det klart att en sådan färgsättning bättre överensstämde med den gamla jugendbyggnadens ursprungliga konstnärliga utsmyckning. Då äntrade Alf Sjöberg talarstolen och framhöll inte utan hetta:

föregående sida nästa sida

« Index