Litteraturchef 1946 – 1951
”Under strecket” 1929 – 1982 av Karl Ragnar Gierow
Ett urval av ”Under strecket” kommer att införas vid senare tillfälle.

1929
2 oktober: Realism och sanning

1930
8 april: Offentlig karaktär (föranledd av Frans G.Bengtssons kåseri: Om kärleksbrev
5 juli: Lag och evangelium rec av Torsten Fogelqvist, Västerlandet och den judiskt kristna etiken;
26 juli: /15/7 Fallet Sherlock Holmes
6 september: Tidens form
19 september: Tron på skepsis (filosofiskt kåseri)
31 december (Vara sig själv (psykologiskt kåseri)

1931
22 februari: Sokrates och Karl XII
1 juli: Modern sofistik (filosofiskt kåseri)
3 juli: Harald Höffding död.K.R.Gierow
12 augusti: Lyckans lexikon (filosofiskt kåseri)

1932
17 februari Porträtt av Ben Jonson (rec. Av Eric Linklater B J och King James. Lo -31
2 september Dr Relling och professor Adler (rec av Ingjald Nissen, Sjelelige kriser i menneskets liv. Henrik Ibsen og den moderne psykologi. Oslo –31

1933
18 juni: Filosofiens värde (rec av Allen Vannérus, Livsvärdena. Ett bidrag till värdefilosofien

1934
5 marsSmith. (rec. Av Hesketh Pearson, The Smith of Smiths Lo 1934
4 maj: Landskap med figur (naturbetraktelse)
12 Juli: Mr Micawber (Om Wilkins Micawber i David Copperfield)
24 juli: Kunskapens frukt. Med anledn av Vetenskapssocieteten i Lund – Erwin Wexberg, Individualpsychologie. Leipzig 1931
27 decemberDen obesegrade. Till 100-årsminnet av Charles Lamb (rec av E Blunden

1935
23 januari: efterstudier. (rec av Allen Vannérus, Efterstudier
2 maj: Materia och ande. (rec av C G Jung, Wirklichkeit der Seele
27 juni: Filantropen (rec av S H Scott. The examplary Mr Day
23 juli: Förståndets män ochfantasiens martyrer (rec av John Landquist, Själens enhet
20 september: Målet mot Peer Gynt

1936
10 maj: Den tragiska karaktären. Kring Schillers estetik och Goethes ”Egmont” Ett omstritt verk i ny belysning
27 juni: En tidsfråga. (rec av J W Dunne, An experiment with time
3 juli: Alla tiders serie (forts föregående artikel)
10 juli: Logik till husbehov. (rec av Nat. Beckman, Vardagslivets logik
11 augusti: Den enskildes öde. (rec av Arthur Schoopenhauer, Om den enskildes öde

1937
14 januari:: Tragiskt. (reflexioner om tragedien som moralisk konstart)
18 april: Soeren Kierkegaard. (rec av S K Samlede Vaerker
23 juli: Swift. (rec av Ricardo Quintana, The mind and art of J Swift
3 decembe: Moralkaka. (rec avHelge Granat, Saklighetens etos. Paul Gemer, Auktoritetens problem m m
17 december Stora världen (rec av Prinsessan Daisy of Pless, Vad jag lämnat osagt

1938
12 april: Doktor Faustus. Inför den svenska urpremiären av Christopher Marlowes berömda drama
20 april: : Tårar och löjen (om komik och tragik)
12 maj Höglandsras. (rec av R H Bruce Lockhart, My Scottish Youth
6 september Philosphia militans. På Axel Hägerströms 70-årsdag
13 december: Promethus (rec av Örjan Lindberger, Prometeustanken hos Viktor Rydberg. Algot Werin, Svensk idealism

1939
17 januari: Sub specie aeternitatis (rec av J W Dunne, The new immortality (1938)
14 april: Robert Burns personligen (rec. Av Keith Henderson, Burns-by himself)

1942
25 maj: T S Eliot på besök (rec. Av T S Eliot, Dikter i urval. Samlade och utgna av Ronald Bottrall och Gunnar Ekelöf)

1946
26 april: De tiotusen åren. (rec. Av STFs årskrift 1946. John Nilén, Röda fåglar. Med förord av Frans G. Bengtson
29 maj:Ögonblickets skörd (rec. Av Torsten Fogelqvist, Postludium)
6 juni:J V Jensens myter. (rec av Johnnes V. Jensen, Myter I-II. Khvn 1946
4 juli: Diktens plikter rec av Otto Gelstad, Arnulf Överland.
27 juli: Komedier i London.
31 juli Konst och kasa (handlar om teater i London)
10 augusti: Runt stränderna av Loch Ness. (Resebrev)
17 augusti: Klanernas gravar ( Resebrev från Skottland)
9 september: Sagan om Macbeth (Den verklige Macbeth)
21 september Vikingaminnen (Resebrev från Orkney)
25 september: Hur kan en författare leva (Med anledning av 8:e nordiska pressmötet)
2 oktober: Åter vid Scapa Flow (Resebrev från Skottland)
15 oktober: Förnyad folkbildning (Föranledd av:Betänkande och förslag ang det fria och frivilliga folkbildningsarbetet)
5 november: Zigenarsagor. (Rec av C-H Tillhagen, Taikon berättar

1947
13 januari: Kafkas kallelse (Rec av Franz Kafka Slottet. Övers Tage Aurell
22 januari: Dramatens skyldigheter. Ett resonemang och ett förslag
6 februari: Kritiska uppdrag (Rec av Knut Jaesnsson, Essayer. – Stig Ahlgren, Det kritiska uppdraget
22 februari: Valuta för licensen
11 april: Finska teaterdagar
27 april:Pär Lagerkvist på stapelbädden. (Rec av Pär Lagerkvist, Dramatik. ErikHörnström, Pär Lagerkvist
28 maj: Bäckströms drama. (Rec. Av Stig Torsslow, Edward Bäckström och hans dramatiska diktning
9 juni: En fin lady. (Rec av Ragnar Carlberg, Herregud, min Jago. Noveller
21 juli: Att ta Parti. (Rec av L Andrejev, En verättelse om sju hängda; Nikolaj Gogol, Taras Bulba. Den förfärliga hämnden m m)
2 augusti: Skriva för radio. Rec av Radiotjänst: De bästa svenska radiopjäserna 1946
23 augusti: Fallet Montherlant. (Rec av Ernst Bendz, Litteratur och politik. Fallet Montherlant.
11 september:: Social dikt och sociala skikt. (Rec av Erskine Caldwell, Guds lilla land. Roman James T. Farrel, EllenRogers
6 oktober: Mörk komedi. (Rec . av Björn-Erik Höijer, Komedi i norr
21 oktober: Två årtal. Rec av Liio Feuchtwanger, Frihetens soldater – Gustaf Munthe, Illerim och halvmånen
22 november: På tiljorna i Köpenhamn.
12 december
18 december Varför författare? (Rec av Hans Bergrahm, Idyll med förhinder. Sven Bergström, En grind slår igen; Gustav Sandgren, Styrman Ejder; Sven Erik Vingedal, Budskapp. Skisser
22 december:Hela sanningen (Rec av Arthur Ekström, Den stängda dörren;Erland Josephson, Spel med bedrövade artiser; Gunnar Lobråten, Gropen och stjärnan; Albert Olsson, Den nya; Olle Svensson, Han ville bli diktare.

1948
27 januari:Epigonen Kafka (Rec av Franz Kafka, Amerika; Franz Kafka, Gesammelte Schriften, Herausgeg. von Max Brod
9 februari:Dickens hos Kafka (forts)
1 april Blixtvisit på Osloteatrar
12 april: Thomas Manns övermänniska
7 juni: Det våldsammas konst. (föranledd av den tredja nordiska teaterkongressens avslutningsbankett i Köpenhamn)
12 juli Europén Dostojevski. (rec av Fjodor Dostojevskij, Dubbelgångaren; Fjodor Dostojevskij, Noveller; Ivan Turgenjev, En jägares dagbok
23 augusti: Gorkij och Korolenko. (Rec av Maksim Gorkij, Gumman Isergil och andra noveller;) M Gorkij, Husbonden. Vladimir Korolenko, Makars dröm och andra noveller)
30 augusti: Kulturell upprustning (med anledning av tillsättandet av en utredning att ”göra värdefull litteratur tillgänglig för alla svenska hem”
8 september: Rysk tradition. (rec av Leonid Leonov, Gräshopporna; Aleksander Pusjkin, Spader dam; Ivan Turgenjev, Min första kärlek)
8 oktober: Arnér och Almqvist. (rec av Sivar Arnér, Egil)
3 november: Par om par. (rec. Av Hans Botwid, Mor och älskarinna.; Per E Rundquist, De små vid havet)
7 november: Antigone pånyttfödd (jfr Framgång för Sofokles 6/11)
12 december: Segerns frukter. Eric Linklater, Äventyrets konst. Essayer. John Prebble, Vägar i mörkret
18 december: De röda lyktornas teater (med anledning av Det kongelige Teaters i Köpenhamn 200-årsminne

1949
4 mars: Till Adrian Leverkühns förhistora. (rec av Thomas Mann, Neue Studien)
11 mars: Thomas Mann och Nietzsche
19 mars: Harry Martinson (med anledning av invalet i Svenska akademien (jfr Det svenska geniet i dess älskvärdaste form)
30 maj: Olle Hedberg
18 juli: Utan nationalscen (om engelska teaterförhållanden)
25 juli Sex kvällar på Comédie Francaise
3 augusti: Över gränsen (resebrev från England)
13 augusti:Ryttaren med standaret (Resebrev från England)
20 augusti: Leva rövare (resebrev från England
27 augusti: Skotsk pastoral (Resebrev från Skottland)
7 september:Sångernas dal (Resebrev från Skottland)
1 oktober: Ntukdsnbidninh göt ftsmsyik (Rec av Sven Clausen, Skuespillets teknik; Henrik Dyfverman, Dramats teknik; Peter Tennant, Henric Ibsen´s dramatic technique
10 oktober: Utvandrarna. (Rec av Vilhelm Moberg, Utvandrarna)
24 oktober: Studier i ensamhet. (Rec av Lars Ahlin, Huset har ingen filial. Noveller)
29 oktober: Andra resan. (Rec. Av Willy Kyrklund, Tvåsam; Birger Vikström, Att vara dräng. Berättelser
5 november: Roman med nycklar (Rec. Av Berit Spong, Sjövinkel)
10 november: Blenda Heurmans tro. (Rec av Olle Hedberg, Mera vild än tam)
21 november: Fotografen, handelsresanden och deras fader (föranledd av Hälsingborgs stadsteaters föreställning av Henrik Ibsens Vildanden)
3 december: Vända på fjärdingen. (föranledd av Hälsingborgs stadsteaters föreställning av Jean Anouilhs ”Sloottsbalen” och Malmö stadsteaters av Shakespeares”Mycket väsen för ingenting”

1950
23 januari:Betrakta mig som en dröm (Rec. Av Max Brod, Franz Kafka. En biografi. Franz Kafka, I straffkolonien. Noveller
17 maj: Londonteater (bl a föranledd av Old Vic´s Hamletföreställning
6 juni: Tegner inspärrad. (föranledd av Nils Antonis artiklar i DN o 30/5 med deras kritik av F Bööks skildring av Tegnérs själssjukdom)
14 juni: Normal och abnormt (forts på föregående)replikskifte Antoni o KRG 15/6
21 juni: Tegnér Tegnér utsläppt
24 juli: Doktor Glas (föranledd av: The history of the discovery and conquest of the Canary Islands by George Glas (1764)
5 augusti: Atlantiderna
12 augusti: Erövrarna
9 september: Festspel I Edinburgh (med anledning av föreställningen av William Congreve´s Love for love)
16 september: Congreve och restaurationskomedin (jfr föregående)
30 september: Porträtt av Ingvar Andersson
16 oktober: Dröm hos Rice och verklighet hos Eliot (med anledning av föreställningarna avElmer Rices “Drömflickan” och T S Eliots “Cocktailparty”på Gbgs stadsteater
13 november: En häxa (rec av Olle Hedberg, Häxan I pepparkakshuset)
17 november: Konungen och undergöraren. (med anledning av jubileumsföreställningen av Pär Lagerkvists Konungen på Malmö stadsteater och av Tore Zetterholms Simon trollkarlen på Hälsingborgs stadsteater)

1951
7 januari: Damaskusdramat (med anledning av föreställningen av TillDamaskus på Malmö stadsteater
3 februari: När börjar modernismen? (Rec av Rabbe Enckell, Relation i det personliga. Essayer
10 februari: Komedier I kappa och värja. (med anledning av Malmöstadsteaters föreställning av Lope de Vegas ”Järnvattnet i Madrid”)
18 februari: Debatt om personlighet och dikt. (Diskussion mellan Rabbe Enckell och KRG med anledning av understreckare 3/2)
14 april: Berättelsens ande (Rec av Thomas Mann, Der Erwählte)
26 april: Thomas Manns helgon (forts 14/4)
11 maj: Bland vapen tala lagarna (föranledd av: Betänkande av komittéen för det psykologiska försvaret)
24 maj:Sanning eller propaganda? (forts på understreckaren 11/5)
2 juni: Radio i krig. (Om radions betydelse i det psykologiska försvaret)
23 juni: Otryckt diktsamling av Karlfeldt. (Manuskriptet till Karlfeldts gymnasistpoesi, redogörelse och data)
31 december: Skådespelare. (Med anledning av Athene Seyler & Stephen Haggard, Kunsten at spille lystspil

1952
4 november: Hovteater och folkteater (Med anledning av Dramatens ombyggnad)

1953
17 oktober: Omoraliska komedier (Rec. Av Louis Kronenberger, The thread of laughter)

1954
13 januari: Tjechov och teaterdebatten. (Rec. Av Vladimir Nemirovitj-Dantjenko, Konstnärliga teatern.
18 Augusti: Dramatikern I väntrummet. (Om situationen för svensk dramatik)
29 augusti: Dramatik med lycklig början (forts på dskussionen från understreckaren)

1955
27 mars: På spår i en mordaffär. (Problem kring Shakespeares Macbeth)
2 april: När skrevs Macbeth? Jfr ovan o nedan
7 april: Macbeths son
6 juni: Epoken Thomas Mann (PåThomas Manns åttioårsdag)
25 juli: Döende Thalia med utsålt hus (Teatrarnas ekonomi)

1956
30 januari:Obduktionsprotokoll no 16 697 (Artikeln handlar om Eugene O`Neills sjukdom
29 april:Kris på den breda vägen (Rec av Walter Kerr, How not to write a play.)
1 september: Mordet i Orphir. (Rec. Av Eric Linklater, The ultimate viking)
19 september: Rätten och upphovet. (Föranledd av: ”Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk”. Lagförslag av auktorsrättskommittén.

1957
9 april: Sten Selander. (Vid frånfället)

1958
9 februari: Dramatens äldsta reglementen
16 Februari: Almlöfsgatan, dess orsaker och verkningar. (Ur Dramatiska teaterns historia)
15 september: Ett teaterprogram. (Artikeln handlar om Eugene O`Neills stora intresse för Strindberg)
15 december: Närbild av O`Neill. (Rec. Av Agnes Boulton, Part of a long story)

1960
4 september: Resenären Ehrensvärd

1965
28 februari: Grundras vid taklagsöl (Rapport om teaterkrisen I Amerika och om situationen inom New Yorks teatervärld)
13 mars: Teatrar med subsidier. (Med anledning av teatersituationen i Europa med särskild hänsyn till teatrarnas villkor och finansiering;
20 mars: Kellgrens gulddosa (Rec av Sverker Ek, Kellgren. Skalden och kulturkämpen
27 mars: Pengar är tid. (Teatrarna i Hamburg och Düsseldorf; avslutande rundreserapport om teaterns arbetsvillkor i olika länder).
(9 april ”Han sökte sanningen i rollen” (Minnesord vid Lars Hanssons bortgång.)
16 Oktober: Teknik och sanning i Stilla flyter Don (Med anledning av att Michail Sjolochov tilldelats årets Nobelpris i litteratur)
31 december: Tolstojs Nobelpris;

1966
26 januari: Professor Higgins och Bibeln (Reflexioner kring stilproblemen vid en nyöversättning av Bibeln)
(27 maj Minnesord vid Olof Molanders bortgång)
16 juni:Vattnet rinner, stenen står. (Resebrev från Rumänien och teaterlivet i Bukarest)
30 juli: Skuggdialog på Gorgias ö (Resebrev från Sicilien)
20 december: Kris och förnöjelse på Köpenhamnsteatern;

1967
29 januari: Bibel på vår tids språk? (Förutsättningarna för en ny bibelöversättning)
1 februari:Vem skall översätta bibeln? (Om problematiken kring en ny bibelöversättning);
19 mars: Ehrensvärds egenart. (Rec. Av Holger Frykenstedt, Studier i Carl August Ehrensvärds författarskap)
5 november: Quiquengrogne. (Resebrev från Bretagne)
8 november: Det goda havet. (forts på föregående resebrev)

1968
28 april: Para bellum.
9 juni: Ett leende i Tyrolen (Samtal med Arthur Koestlers världsbild)
29 juli: Arthur Koestler och utvecklingen ;
31 juli: Koestlers vålnad (Fortsatt presentation av Koestlers världsbild)
31 oktober: Ett Reinhardtjubileum (På 25-årsdagen av Max Reinhardts död)

1969
26 september: Randanteckning vid symposium (Med anledning av Nobel-symposiet över temat: The place of value in a world of facts. Proceedings of the Fourteenth Nobel symposium, Stockholm, September 15-20, 1969)

1970
6 juni: Livets ström och mening. (Med anledning av Arne Müntzings bok Livets ström diskuterar förf. Olika skolor i läran om livets uppkomst och människans biologiska arv.
7 juni: En mening mot strömmen (forts. På diskussionen från föregående artikel)
8 juli: Reda i evolutionsbegreppet. (Slutkommentar i evolutionsdebatten i SvD)
12 juli: Bönen på Akropolis. (Resebrev från Grekland med utgångspunkt i Renans ”Bön på Akropolis” och vad den säger oss idag.
14 juli: Arvet från Hellas. (Forts på föregående resebrev)
16 augusti ( Europa och tjuren. (Resebrev från Kreta);
(27 november Helt ung ända in i slutet – minnesord vid Sigfrid Siwetrz död)

1972
16 februari:Lång dags färd till London (Vid Londonpremiären av Eugene O`Neills drama Lång dags färd mot natt)
15 juli: Stenen som blev för tung (Meditation vid Baalbek i Libanon);

1973
1 aprl: Lång dags färd var ”fel” pjäs. (Gierow berättar om de lyckliga omständigheter som medverkade till att Dramaten fick urpremiären på O`Neills stora drama)
3 juni: Vinfärgat hav, eldsö som brinner i svavel (Resebrev från Patmos.)
(28 juli Ivar Harrie avliden)
12 augusti: Europa tar tjuren vid hornen (Resebrev från Kreta)
15 augusti: Drömmar i alabaster, betong och gips; (Resebrev från Kreta)
25 september ( En av vår tids stora poeter. (Vid Pablo Nerudas död)
28 november:Akademiens ordlista – inget ”ordmonopol”
30 december: Minnen från andra sidan graven. (Med anledning av översättningen av Chateaubriands Mémoires d`outre tomb)

1974
6 oktober: Att kungöra ett Nobelpris.

1975
16 augusti: Avstickare I rättssamhället (Resebrev från Kreta)
18 ugusti : Lagens tavlor I Gortyön. (Resebrev från Kreta)
20 augusti: Tankar på ett tomt torg (Resebrev från Kreta)

1976
12 september: Kryssning i diverse kölvatten (Resebrev)
16 september:Thackery och aporna i Gibraltar (Resebrev)
23 september Benjamin Höijer och storhertigens kaniner;
29 september: Den vaknande örnens rede.

1977
20 augusti Öar utanför,bortom tid och rum
23 augusti Strandhuggpå Hököarna
9 oktober: I badstrandens sol och regnskogens skugga
12 oktober: Den mångfärgade skamfläcken

1978
3 december: Busschauffören har ordet
8 december: Vid rampen och inför skranket
12 december: Man med plommonstop och paraply
22 december: Kapplöpning mellan landkrabbor
31 december: De djupa rötterna på andra sidan havet

1979
27 mars: Följa fotspåren av en skugga
29 mars: Kraftmätning mellan värdeskalor
1 april: Rekviem för ett döende folk

1980
21 oktober: Lång dags färd mot Dramaten
7 november: Eugene O`Neills tack till Sverige

1981
7 januari: Blick på en grekisk gatuskylt
10 januari: Ön som försvann i havets djup
6 september: Komedianten som kunde sin sak
10 december: Den bångstyrige gustavianen
13 december: Lyriken, lyran och Kellgren

1982
18 augusti: Lejonet som blev rubbat

« Index