Denna hemsida tillägnad Karl Ragnar Gierow och hans författarskap är sammanställd av familjen Pär Gierow. Idén till hemsidan föddes i samband med en uppsatstävling för Sveriges gymnasielever år 1997/98 som fick stort gensvar.

Under många decennier spelade Karl Ragnar Gierow en central roll i svenskt kulturliv. Att följa hans levnadslopp och produktion ger utblickar och insikter – och litterära upplevelser. Hans verk kan avnjutas i små och stora doser – alltefter läsarens egen disponibilitet. En vacker formfulländad dikt – en essä med filosofiskt/humanistiskt anslag – en minnesteckning över någon svensk kulturpersonlighet – allt ger läsaren samma rika behållning och t o m känsla av upprymdhet. Ty de stora frågorna finns nästan alltid med – kärleken, döden, meningen med vår existens på jorden. Som en kritiker skrev om hans verk – ”det är bara det tråkiga som är bannlyst”. Också hans mångfasetterade liv vid sidan av den egna litterära verksamheten var exceptionellt – det framgår inte minst av den översikt som Knut Ahnlund ger här på hemsidan. Här finns onekligen rikt stoff för en hågad biograf/doktorand att teckna bilden av en märkligt sammansatt och mångorienterad personlighet.

Den som är intresserad av att veta mer om KRGs litterära produktion har i Rolf Arvidssons ”Karl Ragnar Gierow Bibliografi 1921-1977, Norstedts 1978, en rik källa att ösa ur.

KRGs produktion publiceras här på hemsidan med tillstånd från Svenska Akademien.

KRGs hemsida har i samband med 100-årsdagen av hans födelse den 2 april 1904, utökats med ett antal nyskrivna artiklar om hans författarskap och vi har ytterligare material under färdigställande.

Varmt tack riktar vi till alla som bidragit till Karl Ragnar Gierows hemsida och till dem som varit behjälpliga att tekniskt sammanställa den: Tobias Larnemark, Ebo Dahlbäck, Rodrigo af Sillén, Peter och Anders Östman – och Björn Thunström (SLF). Varmt tack till Gunnar Brusewitz för illustrationer till Karl Ragnars lyrik och till Sven Rydén för karikatyr. Extra stimulerande i arbetet med att lägga upp den här sidan har varit att nästan alla som blivit tillfrågade att delta – har gjort det med en så uppenbar glädje.

2014 har hemsidan blivit lättare att navigera samt ytterligare uppdaterats med nya avsnitt som meddelats under Nyheter.

« Index