Karl Ragnar Gierow (KRG) föddes den 2 april 1904 i Helsingborg, son till teol.dr. Arvid och Astrid född Sjöblom. Syskonkretsen omfattade Sigbrit, Karl Ragnar, Krister och Pär. KRG tog studenten 1922 och studerade därefter i Lund och tog fil.kand. och fil.lic.examen med filosofi som huvudämne. KRG promoverades till filosofie hedersdoktor vid Lunds universitet den 29 maj 1965.

Gierow1KRG gifte sig med Karin Hellmer år 1928 (avliden 1971) med Stockholm som hemvist från 1930 fram till sin bortgång. Somrarna tillbringades i Villa Sjörröd, Hästveda utom senare år då han vistades på Dag Hammarskjölds Backåkra.
Han var anställd vid Norstedts förlag 1930-37 och vid Radiotjänst 1937-46. Därefter var han litteraturchef vid Svenska Dagbladet 1946-51 och chef för Dramaten 1951-63. 1961 invaldes Gierow i Svenska Akademien och tillträdde 1964 posten som dess ständige sekreterare som han innehade till 1977. Han var också ledamot av Nobelkommittén 1963-82 (ordförande 1970-80).

Gierow tilldelades Kungliga priset 1960 och Bellmanpriset 1977. Genom donationer till Svenska Akademien skapade Karl Ragnar Gierow och hans hustru Karin en fond ur vilken flera av Akademiens priser, bl a Svenska Akademiens nordiska pris (”lilla Nobelpriset”) samt Kellgrenspriset utgår.

Karl Ragnar Gierow avled 78 år gammal den 30 oktober 1982 och är begraven på Donationskyrkogården i Helsingborg.

Hästveda - vedhuggarfilosofi
Hästveda – vedhuggarfilosofi

 

Backåkra
Backåkra
« Index