Frans G. Bengtsson-sällskapets årsmöte

Skrivet:

Arvid Gierow talade om vännerna Frans G. och Karl Ragnar efter årsmötet i Lund på Finn Inn den 27:e april.

 

 

Ur ”Den lustgård som jag minns”, sid 175.

En gång hade vi ett skrämmande besök av en vitskäggig man som visade sig vara skolinspektör, en kyrkoherde vid namn Gierow från Hjärnarp (farfar till den nuvarande teaterchefen men betydligt fylligare än denne och med mera åsklik röst.) Han ledde ett förhör i svenska en god stund; men förlamade av fasa hade vi föga att säga; ingen vågade ens räcka upp handen för denna förkrossande uppenbarelse.


Nordiska Priset

Skrivet:

Den 3e april tilldelas Karl Ove Knausgård det nordiska priset 2019.

Läs Svenska Akademiens pressmeddelande från 2019-04-03 (länk).Tisdagen den 27 november 2018 samlades aficionados på Storgatan 29

Skrivet:

 

Vedhuggarfilosofi

Ovidius i Hästveda

Ur ”Innan klockan slagit noll” Norstedts 1978

Tisdagen den 27 november 2018 samlades aficionados på Storgatan 29, 5tr för att minnas Karl Ragnar och hans gärningar.

Varför 2018?

Under kvällen citerade Magnus Florin från Dramaten följande:

”Vilka är de omistliga nationella värden…”

Karl Ragnar Gierows reflektioner om kulturen och det nationella.

Några betydelsefulla reflektioner av Karl Ragnar Gierow citerades i en rapport från Dramaten till Kulturdepartementet 2011. Rapportens namn var ”Dramaten och nationalscensuppdraget” och reflektionerna gällde just det nationellas relation till det kulturella. De framställdes i Gierows direktörstal vid Svenska Akademiens högtidssammankomst 1962. Han var vid den tiden chef för Dramaten, och reflektionerna har ännu idag en stark relevans för diskussionen om vad en ”nationalscen” ska vara. I hans perspektiv blir framhävandet av särskilda svenska nationella värden problematiskt.

”Vilka är de omistliga nationella värden, som vi, som vårt folk, som något folk har att vårda? Finns de? Frågan är på sin plats i den sal, där man fick höra orden: ’Blott barbariet var en gång fosterländskt.’ ”

Prefixet ”national-” hade under nazismen och andra världskriget blivit besudlat och Gierow ställde sig frågan om begreppets möjliga positiva innebörder – vad skulle där finnas för gemensam nämnare? Hans slutsats är att det ”verkar som om begreppet självt ville ta sig över varje gräns, som vi drar omkring en nation”.

Han sammanfattar.

”Därför ställer vi oss frågan: slår vi vakt om vad vi borde ge upp? Eller offrar vi vad som i grunden är omistligt? På den frågan ges inget svar. Vi kan förkorta ekvationen korsvis, tills vi kommer fram till den enkla satsen, att för ögonblicket ingenting behövs utom livet. Men satsen har sin lika enkla motsats, att i längden får ingenting leva, som icke behövs. Och så mycket kan vi i förväg veta, att vårt nationella existensberättigande och vår chans att överleva avgörs inte som i gamla dagar av vår förmåga att ta och att sörja för våra egna behov, men möjligen av vår kraft att ge, att behövas.”

(Förmedlat av Magnus Florin, Dramaten.)

 

Ingen fastnade i hissen denna gång i motsats till Graham Greene på väg till premiärföreställning på ”I sista rummet” på Dramaten med bl a Inga Tidblad 1952.
K R Gierows verk nu på Litteraturbanken

Skrivet:

Litteraturbanken har i augusti 2018 tillgängliggjort Gierows samtliga verk (länk); inte bara ett urval av dikter och essäer utan hela verken inklusive minnesteckningar om Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz, Benjamin Höijer och Johan Henrik Thomander och alla dramaverk såsom Ödletid, 1914-1918 In memoriam originalutgåva från 1939 (för att läsa Peter Englunds introduktion till nyutgåvan 2018 hänvisar vi till denna länk) m m.

En nyskriven presentation av Gierow finns glädjande nog också på Litteraturbanken gjord av Tom Hedlund, docent i litteraturvetenskap, författare och kritiker. (länk)


1914-1918 In Memoriam – Nyutgåva

Skrivet:

Den 29e juni 2018 nypublicerades Karl Ragnar Gierows ”1914-1918 In Memoriam” från 1939.

Karl Ragnar Gierow komponerade ett hörspel för Radioteatern 1934 samt en pendang 1938 enligt samma princip vid tjugoårsminnet av första världskrigets utbrott respektive slut. Dessa hörspel ligger till grund för denna bok. (länk)

Peter Englund har skrivit en introduktion till nyutgåvan som också finns tillgänglig i länken ovan.


Nordiska Priset

Skrivet:

Den 11e april tilldelas Agneta Pleijel det nordiska priset 2018.

Läs Svenska Akademiens pressmeddelande från 2018-03-14 (länk).


”under strecket SvD”

Skrivet:

Samtliga K R Gierows 206 artiklar ”under strecket” i SvD 1929-1982 nu listade och länkade till SvDs arkiv via denna hemsida se verk/SvD (länk).


« Index