Svenska Akademiens modernisering 1913-1977 På Gierows tid (1964-77) av Jenny Westerström

Skrivet:

I september 2018 utkommer på Carlssons förlag ”Svenska Akademiens modernisering 1913-1977 Under Karlfeldts, Hallströms, Österlings & Gierows tid” av Per Rydén och Jenny Westerström. Familjen har låtit göra ett särtryck av ”På Gierows tid 1964-77”.

 

« Index