1914-1918 IN MEMORIAM (1939)

in-memorian3

företal-in_memorian

 

MINA UTFLYKTER (1950)
(Se även Tom Hedlunds recension under Kritiker väljer på 2000-talet).

mina-utflykter-scanKarl Ragnar Gierow har tillägnat Marjorie och Eric Linklater denna sin första essaysamling till minnet av de många och mycket långa stunder författarparet på Orkney och filosofilicentiaten från Lund trivts tillsammans. I sin korta tillägnan skriver författaren att hanegället väl sade dem att bryta upp, men att skiljas lärde de sig icke. De orden kan även tydas som ett motto för bokens innehåll i dess helhet: den bygd, de människor och de sysselsättningar som vunnit Karl Ragnar Gierows hjärta kanske han ibland har nödgats bryta upp ifrån till en tid, men det är för honom alldeles icke detsamma som att skiljas från dem. Han vänder åter – en resenär trogen sina minnen.
MINA UTFLYKTER har trots sina mångskiftande ämnen blivit en starkt personlig bok – buren av den slags högst tillfredsställande spänning som kännetecknade den lundensiska muntliga berättarstilen, odlad av mänga, renodlad av några få. De tre huvudstråken i Karl Ragnar Gierows utflykter för oss till Skottand, till Skåne och till nutidslitteraturen. På en extratur tar han oss med till Kanarieöarna, till atlantidernas värld, där mycket tedde sig egendomligt. Det ligger icke så litet av leklynne och glad upptäckarhåg över dessa berättelser om resor i tid och rum, nedskrivna i den konstfärdigt tillskurna essayistikens form, men den medryckande lättheten är i själva verket ett uttryck för djup förtrogenhet med de materier författaren valt att behandla.

P.A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm

To Marjorie and Eric Linklater

Förord
Över gränsen
Skotsk pastoral
Ryttaren med standaret
Leva rövare
Sångernas dal
Runt stränderna av Loch Ness
Klanernas grav
Vägen till Orkney
Vikingaminnen
Åter vid Scapa Flow
Cawdor Castle
Den verklige Macbeth
Doktor Glas
Atlantiderna
Erövrarna
Krimgoternas borg
Skåne
En lärare
Porträtt av Ingvar Andersson
Arnér och Almqvist
Franz Kafka
Doktor Faustus

 

EUROPA OCH TJUREN (1972)  Femton essayer

eur131202”Ge skalden och tänkaren Karl Ragnar Gierow två ord och han skriver till synes alldeles obesvärad en betraktelse eller en essä med de två orden som utgångspunkt och det är ingen risk att perspektivet inte blir filosofiskt… Han är förmodligen den siste faustiske resonören i det här landet. Vad essäerna har gemensamt är strängt taget bara författarens utblick och drastiska snille.”

Åke Janzon i Svenska Dagbladet

I ett förord, en spelöppning till sina femton essayer dröjer Karl Ragnar Gicrow vid en liten alldaglig tilldragelse. På en gata i Madrid har han hejdats av ett rött trafikljus som signalerar: Esperen, peatones. Det betyder enligt vårt sätt att uttrycka oss: ”Fotgängare, vänta.” Men, frågar han sig, kan det inte också, i anslutning till det spanska verbets innebörd, översättas till andra ord: ”Vandrare, hoppas”? I så fall: vad är det vandraren kan hoppas på? – ”Vad finns på andra sidan gatan som gör det värt att komma dit? Vad grund till förväntan finner vi omkring oss, där vi står?”

Det är i skuggan av denna frågeställning, av allmängiltig art, som Karl Ragnar Gierow lagt ut mönstret till sin nya essaysamling. Från trafikövergången i Madrid tar han oss med på en resa i tid och rum, i idéer och verklighet, för att berätta något om vad han för sin del funnit på andra sidan gatan. Han för oss från Pirandellos Palermo till Arthur Koestlers alpby, från Rabelais’ Touraine, Chateaubriands Bretagne, Tolstojs värld, O’Neills Amerika och Kellgrens gustavianska operamiljöer till bibliska nejder; frågan om hur en bibelöversättning i vår tid skall se ut, ventileras med sakkunnig slagkraft. Ur sin minnesbok hämtar han porträtt av Nathan Söderblom en sommarljus dag i en liten skånsk kyrka, av farfar prosten vid farmors grav i samma sydsvenska idyll, av Birger Sjöberg i Helsingborgsinramning. Och till sist ger han sig ut på en avslutande resa: till Ernest Renans Akropolis och – som en drastiskt belyst kontrast – till den minoiska kulturens Kreta. Han låter Europa konfronteras med tjuren som det dräpte. Han frågar: med vad rätt och med vilka följder?

I sitt glansfullt ledda europeiska symposion är det sådana frågor som Karl Ragnar Gierow ställer. Han gör det i en anda av humor och melankoli, av sprudlande kvickhet och eggande allvar, av väntan och – trots allt – förväntan.

Förord
Skuggdialog på Gorgias ö (Sicilien)
Para bellum
Ett leende i Tyrolen (om A Koestler)
Det stora namnet i Chinon (om Jeanne d’Arc, Rabelais – Chinon)
Quiquengrogne (om Bretagne)
Tolstojs Nobelpris
Obduktionsprotokoll no. 16 967 (om Eugene G O´Neill)
Kellgrens gulddosa
Bibelns språk och tidens
Om Nathan Söderblom
Granne till Birger Sjöberg
Till farmors grav
De oumbärliga fördomarna (Anförande i Akademiska Föreningen i Lund vid dess årsdag 1969)
Bönen på Akropolis
Europa och tjuren

« Index