Diktsamlingar av Karl Ragnar Gierow:

Karl Ragnar Gierow läser egna dikter

 

OM LIVET ÄR DIG KÄRT (1963)

omlivet”Plötsligt är den höga hållningen där, som hade diktaren nått kontakt med en uråldrig kunskap. Han når — och detta inte endast i denna dikt — en lyrisk storhet … En renhet har kommit till, som luften efter ett åskväder eller järnets glans i utslagsögonblicket.”

Olof Lagercrantz i Dagens Nyheter

Klockslag
Försteget
Kärlekssång
Orkan
Samklang
Vill hem
Flyttfåglar
Utan
Tillsammans
Den lama foten
Den vise och Den onde
Triumvirat
Bön på kusten
I den fredliga byn
Spjutväven
De efterlevande
Rättegång
I blyerts
Intervjuare
Tidens tolk
Jordbrukare:
Tema
Ändamål
Guds beläte
Tacksägelse i naturen
Fasans tanke
Utvecklingsoptimisten
Exit Homo
Guds kvarnar
Konsultation
Nyårsönskan
Köld
Slåttervisa
Vid en port
Rättshjälp
Behållning
Korgen
Modern
Sillen går till
Ut mot udden
Försvar
Förlikningen:
Lyran
Den kluvna världen
Guds syndafall
Skapelsens 1ördagskväll
Spegelvisa och svanesång
Förlikning

 

SKALL JAG TAGA VARA PÅ MIN BRODER? (1968)

skalljag

”Bokens tredje cykel ”Den första människosonen är ett veritabelt konststycke. Författaren kallar den fuga…
Såvitt jag vet är det första gången en sådan poetisk bravad har utförts i den svenska poesins historia. Den kräver, förefaller det, inte bara en bländande formtalang utan också just den tankeförmågans exceptionella och vällustfyllda ekvilibristik som är Karl Ragnar Gierows signum. Ändå är det minst av allt fråga om lárt pour lárt.”

Åke Janzon i Svenska Dagbladet

Fugato

En droppe i havet
Samtal med affisch
Bord för två
Kvitt
Epitafiskt
Ett löv
All skapelses bön
Samvetets röst
På denna valplats
Bankettintermezzo
I korus
Solo om pelaren och tornet
Två eremitsånger
Gudtjänst
I vapenhuset
Mot utgångspunkten
Tröstens ord

Modulationer
Inskrift i sanden

Fuga
Den förste människosonen

 

UT MOT UDDEN (1977)

ut131202”Vägen ‘ut mot udden’ rymmer ett liv sammanpressat i tjugo bilder. Karl Ragnar Gierow har genom detta urval av sina dikter lyckats skapa en lyriksamling som känns både aktuell och tidlös. Hans dikter är som slipade stenar, eller små kärnor som gömmer ett liv.”

Petrus Gren i Helsingborgs Dagblad

Historieskrivning
Ödletid
Nordisk vinter
Löpeld
Försvarsförbund
Krigsbrud
I den fredliga byn
Spjutväven
Förlikningen
Verk av människohand
Näktergalen
Kärlekssång
Förening
Orkan
Vill hem
Natten sjunger själv
Korgen
Knuffad mot rättegångsrummet
Modern
Ut mot udden

 

INNAN KLOCKAN SLAGIT NOLL  (1978)

klockslanoll”Han rör sig gärna med rytmer och strofformer av åldrig europeisk tradition och med rim som kräver det yttersta av ordfyndighet och associationsrikedom. Hans poetiska ingivelse förefaller ha någon hemlighetsfull dator till förfogande som i en blink ger honom överblick över alla språkliga möjligheter. Vem skrev senast i Sverige en dikt så suverän — och så väsentlig?”

Erik Hjalmar Linder i Göteborgsposten

I. Minnesvård
Impromptu
Så länge en majdag varar
Stiltje
Zenit
Högsommar 1
Högsommar 2
Ovidius i Hästveda
Vedhuggarfilosofi
Fågelsång
Morgondagg
Plötsligt
Vesper
Dags att frysa
Dagen tar av
Minnesvård
Till platsen som är min

II. All världens väg
Bouppteckning
Salig Dumboms dödsbo
Den yttersta viljan
Den gamles undskyllan
Framtidspolska
Vaggvisa

III. Hinna hem före natten
Vilse i dalens mörker
Alibi
Hugsvalan ur en dröm
Ålderns visdom
Hem

IV. Tre studenter i Wittenberg
1. Ögonvittnet
2. Stadsvakten
3. Vägen
Förste studenten
Andre studenten
Tredje studenten
4. Skulden
Förste studenten
Andre studenten
Tredje studenten
5. Ögonvittnet

 

« Index