Jag stod i vrån och följde med förhöret,
där varje post tas upp till sista öret,
och fann att alla gav förryckta svar.
Men respass fick de, såsom de begärde.
I murens skugga blev jag lämnad kvar
och såg dem en för en dra sina färde
och visste inte vem av dem jag var.
tillbaka till diktförteckning

« Index