Vakten bör mobileras och stå
på post från Skanör till Torneå.

Varenda man bör ha hanen spänd,
ty farans blick är oavvänd.

Det gäller en gräns, den får inte ges upp
vid någon överrumplingskupp.

Armera den gränsen med stål och betong!
Den hotas nu av undergång.

Res högt mot skyn ditt laddade värn!
Med järn tllbakavisas järn.

På motsatta sidan den gränsen är
en orättfärdighetens här.

Där klöser vargen, förklädd till lamm,
Och våldet får sin vilja fram.

Sanningen stryps av en rasande mängd,
och hedern dör med huden flängd.

Håll gränsen, gott folk, till sista man!
Ohyggligheten rycker an.

På kartan löper den gränsen ej.
Den löper rakt igenom mig.
tillbaka till diktförteckning

« Index