Andra världar ljusets gud
beslutat gästa.
Jag är stadd som sändebud
från natt till nästa.
Över mark som sekler röjt
och ödelanden
löper jag med blosset höjt
i högra handen.

Flagorna kring lågan stå
som svarta flockar.
I den stora stormen slå
min facklas lockar.
Skenet fladdrar, men dess glans
får inte vackla.
Någon annan någonstans
skall ta min fackla.

Mörkt i nätter utan dag
står åskmassivet.
Lyst av facklan löper jag
mitt lopp för livet,
Inte för att värja det
i mörkrets välden,
inte för att bärga det
men elden, elden.

tillbaka till diktförteckning

« Index