Modern som bar dig
minns vad hon fött.
Än har jag kvar dig,
kött av mitt kött,
-blick som du spörjer hos,
knä som du sörjer hos,
famnen som tar dig
när du är trött.

Dagen du spiller
sinar till slut.
Dina små griller
lösa sin knut.
Sagor berättar jag.
Svepningen glättar jag.
Dina pupiller
blåser jag ut.
tillbaka till diktförteckning

« Index