Förste studenten:

Vi lär nog välja var sin stråt.
Hur kunde vi tre följas åt?
Den enda plats och tidpunkt
som jag vill nå och veta av
är himlavalvets vridpunkt
och solsystemets nav.
Andre studenten:

Jag söker paradiset,
det ligger vid en avgrunds gräns.
Där har jag gudsbeviset:
det ondas existens.
Tredje studenten:

Jag tar den tredje vägen,
den som jag vandrar natt som dag.
Min avgrund är belägen
i hjärtat av mitt jag.

 

tillbaka till diktförteckning

« Index