Hur ståndaktigt eken kämpade
mot stormen, rak som en mast!
Hur smidigt björken lämpade
sin hållning till vindarnas kast!

Jag fällde eken, jag sågade den,
jag klöv den och läste dess ved.
Ty den gav, som om någon frågade den,
i virket ett dolt besked,

ett budskap i chiffer, postat
till en som på så sätt vet
vad den raka stammen har kostat
av inre förvridenhet.
tillbaka till diktförteckning

« Index