I serien Svenska Akademiens Minnesteckningar har utkommit följande verk av Karl Ragnar Gierow:

Abraham Niclas Clewberg-Edelcrantz (Originalutgåva)
1789 – 1821, fysiker, författare, teaterchef – här recenserad av Carl Fehrman.
– Norstedts (1964)
– Atlantis (2008)  -Nyutgåva

Benjamin Höijer
1767 – 1812, professor i filosofi, publicerad 1971 – här recenserad av Teddy Brunius.

Johan Henrik Thomander
1798 – 1865, biskop i Lund, professor i teologi, riksdagsman, Shakespeare-översättare, publicerad 1975 – här recenserad av Stig Ahlgren.

« Index