Från Lundalynnen

DEN UNDERBARA KVARNEN

Lundamålning på rim föreställande tio års redaktioner.

“Svart faller i natten
en skugga av katten
långt ut i den numera plöjda rabatten.
Tegnér ordnar manteln på stenpostamentet,
ser skaldernas ljus och vill tro att han tänt det,
en lager kring hjässan bär budskap från Hellas,
men runt kring hans fötter cypresserna fällas.
Behaget och kraften, esprin och finessen
ha fallit för yxhugg i takt med cypressen
de föllo i fjol, de ha fallit, sen biskop
han for från sitt härbärge, punschbål och iskopp
mot norr och blev upphöjd,
och kvar på en upplöjd
kal mark går ett släkte i fjäskande takt
takt tu förbi fönstret, där katten står vakt.“

“Men I, som där ingån
Så röda som lingon
I utvacklen magra och grå som flamingon
I ären den mäld, som i grotteska kvarnen
skall malas till mjöl åt de skrikande barnen.
Likt slamrande kvarnstenar pressarna välva
med levrade trycksvärtestänk av Er själva
till fröjd och förfriskning (och fröjden är kårens)
hos Boktryckeriet som fordom hos Lorentz.
Se, skaldernas höga, bevingade hovdjur
har avlösts hos Er av ett spinnande rovdjur
med ryckande morrhår,
som jamar i horror
för tomrum i spalten med spetstandad trut:
Gosse in – gubbe ut.“

“Här se clartéister
med misstänksamt bister
och sökande blick efter tryckfel och brister.
Här ropar en klickpamp, som stjälpt sitt vehikel
för kårkarriär på en hutlös artikel.
Här ryter en krigisk i stövlar och skrävlar,
åkallande högljutt vid bövlar och knävlar.
Här ber en poet för en dikt, som han insänt,
om världsgåtor eller amour på S:t Vincent.
Här reser man borst i den krigiska krian,
för eller emot en ombyggning av stian.
Men kalla som bronser
I bärgen annonser
och fån korrektur, där ej gubbar ta slut:
Gosse in – gubbe ut.“

“Med lättsinnig dårgång
och tårsnuvig tårgång
i vårsång och bårsång från årgång till årgång
I fyllt med Er anda, den högtidligt burna
festglädjens pokal och förgängelsens urna.
Med ivriga fraser I fångat och tolkat
Vart drag hos den skiftande släkt, som befolkat
den sal, där med ande man stoftet befruktar,
och den, där med stoft man sen andarna fuktar.
I tänt av Er ungdom en okynnig proveld
och skiftat Er tidiga visdom med oväld.
Först avgången lärde
den visdomens värde;
då ropar oss katten med hånande trut:
Gosse in – gosse ut.“

Q.

Q-verser av Karl Ragnar Gierow enligt Rolf Arvidsson bibliografi (inledningsrader)

(1925)
“Nr 1. Om Alfred Berg
Käraste bröder, systrar och vänner,
Si, Fader Berg han harklar och spänner
Blicken i sångarskaran“

1925 – 09 Alfred Berg

 

Nr 9 Rimes couronnées dédiées á M. Thorsten Bergh
“Glätta Dig med borsten, Thorsten”

1925 Thorsten Bergh

 

Nr 9 Triolett till Erik Löwegren
”O Löwegren, Din sommarbok
Har jag nu vägt, och den höll provet”

Nr 10 Carl Gustaf Hannibal Weibull (tillsammans med Ingvar Andersson o Ivar Harrie)
”Domboksluntor, pergamenter,”

Nr 10 Emanuel Walberg (tillsammans med Hjalmar Gullberg o Ivar Harrie
”I trista seminarielokaler”

Nr 11 Ewert Wrangel
”Det lider mot slutet av Smålandskalaset”

Nr 11 Blomman (dikt)
”Det kan hända att jag plötsligt kommer på mig själv ibland,”

Nr 12 J F Quarfood
”I magra svältor, ibland risig gran”

1926
Nr 1 Blixtens broder. Henning Wieslander (tillsammans med Bengt Hjelmqvist)
”Han är brynt som av sol och av landsvägsdamm”

Nr 1 Vid slutet av sagan om Tristan och Wieselgren (tillsammans med Bengt Hjelmqvist)
”Gripen av sorg över att Sigfrid Lindström, även kallas Tristan och Per Wieselgren lämnat redaktionen, nedskrev Q efter de modernaste mönster följande klagodikt”

Nr 2 – Nils Falk. Malmö nations kurator
”Det hände vid kuratorsval i Malmö, att”

Nr 4 – Kallare låt till Gösta Enwall. Sociala utskottets förman
”Vet Du, o Gösta, att flickdrömmar pläga”

Nr 5 – Göran von Rettig. Östgötakurator. Vitter dandy
“Spelar Du i rosig kväll”

Ode till min frack Nr 6
”Första gången, som jag bar dig, var en bal,”

Nr 7 – Martin Uddströmer, Smålands kurator
”Vem kände Martin Ericsson från Gävleborgs län?”

Nr 7 – Ode till doktoren Werner vid dess avgång från kuratelet
”Hur är dig, Werner? Är timmen slagen,”

Nr 8 – Stellan Winther, Kurator av Ystad, förman för Konviktoriet
”Sov i ro, var Ystads son!”

Nr 8 – Ballad till Abdullah Khan från den ringaste ibland hans bröder, Frank Heller
”Från den ringaste ibland hans bröder”

1927
Nr 1 – Bengt Hjelmqvist
”Midvinternattens köld är hård,”

Nr 1 – Herbert Bohlinder
”I visken i mitt öra om, ”

Nr 2 – Till Sven Hallström. Lunds studentsångförenings sekreterare.
Om en planerad sångarfärd
”Där far ett skepp över gungande våg, ”

Nr 2 – Hans Larsson 65 år
”Ett liv blir liv först, när det blir problemer,”

Nr 4 Sture Bolin, Kurator och numismatisk docent
”Guld har jordens innandömen”

Nr 5 – Folke Lundqvist. Norrlänning, östgötakurator, astronom, tenor
”Fornmodsansen i midnattsland”

Nr 6 – Brev till S. Neander-Nilsson

Nr 6 Om Ernst Norlind. Tusenkonstnär. Borgebyvals till 50-årsdagen
”Här dansar all världens kusin”

Nr 6 – Bertil Sjövall
”Bortglömd går bort från klart och sceniskt ljus”

Nr 7 – Sanfrid Neander-Nilsson brev till Q – svar från Q

Nr 9 – Nils-Eric Ekblad. Sociala utskottets förman
”Du är mönstrad inför kronans bord och Du är funnen sund”

Nr 11 Värdshuset. Lundabarock
”O yngling, varför viggar du en snål spartansk obol?”

1930
De intellektuella. (Arnold Ljungdal, Helge Granat, Stellan Arvidson, Per Nyström, Folke Ståhlgren, Sven Persson Hallnäs, Erik Goldkuhl, Melker Johnsson, Per Dahl) (Omtryckt i Q Lundalynnen 1920-1970)
”Vi har kommit, fast från alla väderstreck, ”
Nr 3 Den underbara kvarnen. Lundamålning på rim, föreställande 10 års redaktioner
”Svart faller i natten”

« Index