Initiativtagaren till uppsatstävlingen var Karl Ragnars yngste bror Pär och tävlingen gick att genomföra tack vare Björn Thunströms (SLF) insatser.

Tävlingen utlystes för gymnasieelever 1997 och vinnarna blev Kari Gardelin från Säveskolan i Visby och Josefin Wiklund från Franska skolan i Stockholm som fick dela på 10.000 kronor.

Uppsatser strömmade in från Ystad till Haparanda i följande ämnen:

Framtiden – förväntan eller bara väntan. Tankar inför år 2000. (Förordet till essäsamlingen ”Europa och tjuren”)

Vill du fred – rusta för krig. En sanning i vår tid? (Essän Para bellum i ”Europa och Tjuren”)

Ett levande språk – vad är det? (Essän Bibelns språk och tidens i ”Europa och Tjuren”)

Människan frihet – illusion eller realitet? (Tal i Akademiska föreningen i Lund vid dess årsdag 1969)

”Det finns inget värre brott än detta: inte älska” – Tankar kring några kärleksdikter (kärleksdikter i urval)

Av Gierows verk har jag valt…– Reflexioner kring dikt, drama, essä eller minnesteckning

Vinnarbidraget av Kari Gardelin var : Vill Du fred – rusta för krig. En sanning i vår tid? och Josefin Wiklund hade valt ämnet Framtiden – förväntan eller bara väntan.
Juryn bestod av Klas Gierow, Mats Larsson och Björn Thunström (SLF)

Efter prisutdelningen den 6 september 1998 väntade föreställningen på Dramaten av Lång dags färd mot natt av Eugene O’Neill.

« Index